Naša škola v minulosti Tlačiť

Víťazná práca výtvarnej súťaže „Naša škola v minulosti“

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020 vyhlásilo Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch výtvarnú súťaž pre žiakov druhého stupňa základných škôl, ako aj žiakov ZUŠ. Úlohou bolo pripraviť informačný panel veľkosti A2, na ktorom by bola predstavená stručná história školy s obrázkami zaujímavých udalostí, prípadne výpiskami zo školských kroník alebo fotografiami s podpismi významnejších absolventov.

Víťaznou prácou sa stal infopanel vytvorený štyrmi žiačkami 8. a 9. ročníka zo ZŠ Nábrežná. Zvolili si priestorovú formu prezentácie so siedmimi fotografickými kolážami vystupujúcimi z pozadia. Na týchto sú zobrazené rôzne aktivity žiakov školy, zoskupené do tematických celkov ako Vianoce, udržiavanie ľudových tradícii, šport, otvorenie školského roka a pod.. Všetky štyri úspešné autorky dostali od riaditeľa múzea, Mgr. Tomáša Bihariho, diplomy a hodnotné ceny.

V priebehu mesiaca november bude možné víťaznú prácu vidieť vystavenú (v medziach aktuálnych epidemiologických opatrení) v priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch namiesto tradičného predmetu mesiaca a v priebehu decembra bude vystavená v priestoroch ZŠ Nábrežná.

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem