Tlačiť

Finančné dotácie, granty a sponzorské príspevky poskytnuté
v roku 2012

Účel dotácie Výška dotácie v €
Z rozpočtu MK SR Kultúrne poukazy 869,00 €
Z rozpočtu MK SR
Reštaurovanie zbierkových predmetov 1 800,00 €
Z rozpočtu Mesta Nové Zámky

Konferencia „Anton Bernolák“
a múzejno-pedagogický projekt „Kto je špión“

900,00 €

Finančné dotácie, granty a sponzorské príspevky poskytnuté
pre Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch v roku 2011

Účel dotácie Výška dotácie v €
Z rozpočtu MK SR Kultúrne poukazy 1 033,00 €
Z rozpočtu MPaRR SR Príspevok k projektu „Poklady bez hraníc“ 1 415,59 €
Z európskych fondov EU projekt „Poklady bez hraníc“ 12 032,50 €
Z rozpočtu mesta Nové Zámky

Dioráma obliehania pevnosti

500,00 €

Finančné dotácie, granty a sponzorské príspevky poskytnuté
pre Múzeum J. Thaina v Nových Zámkoch v roku 2010

Účel dotácie
Výška dotácie v €
Z rozpočtu MK SR Projekt „Poklady bez hraníc“ 1 367,51 €
Kultúrne poukazy 654,00 €
Z rozpočtu MPaRR SR Príspevok k projektu „Poklady bez hraníc“ 333,37€

Z rozpočtu mesta Nové Zámky

Výstava „Poslovia mágie“ 500,00 €
Karneval historických masiek 185,00 €
Z európskych fondov EU projekt „Poklady bez hraníc“ 2 833,66 €
 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem