Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2016
Archív predmetov 2016
Aktuálny predmet mesiaca 12/2016   PDF Tlačiť E-mail

Betlehem

je zobrazením biblického príbehu narodenia Ježiša Krista. Stavanie betlehemov má dávne korene. V r. 353 preniesli do Ríma z betlehemskej maštaľky pôvodné Ježiškove jasličky, ktoré pápež Libérius slávnostne posvätil. Prvý betlehem postavil svätý František z Assisi v roku 1223 k polnočnej omši v lesnej jaskyni v talianskom Grecciu. Boli to drevené jasle so živým oslíkom a volom. Stavanie betlehemov v kostoloch s postavami v životnej  veľkosti sa šírilo zásluhou františkánov a jezuitov.

 
Aktuálny predmet mesiaca 11/2016   PDF Tlačiť E-mail

Ján Thain: Na trhu

 
Aktuálny predmet mesiaca 10/2016   PDF Tlačiť E-mail

Výber z  tvorby

P. Vševlada Jozefa Gajdoša, OFM

(1907 - 1978)

P. Vševlad Jozef Gajdoš, OFM, ktorý sa narodil v Mani (okres Nové Zámky), bol všestranným človekom: bol doktorom filozofie, historikom, knihovníkom aj pedagógom. Pôsobil na viacerých miestach, istý čas aj v Nových Zámkoch, keď vyučoval na štátnom gymnáziu v školskom roku 1946/47.

 
Aktuálny predmet mesiaca 9/2016   PDF Tlačiť E-mail

Náhrdelník z mramorových korálikov

Pri archeologickom výskume v obci Bešeňov, poloha Paškom (areál novej základnej školy) v roku 1995, sa odkrylo okrem veľkého počtu sídliskových objektov z rôznych historických období aj päť kostrových hrobov z neskorej doby kamennej.  V jednom z nich, v ktorom bola pochovaná žena, sa našiel náhrdelník z mramorových korálikov, ktorý sme vybrali za predmet mesiaca september 2016.

 
Predmet mesiaca jún 2016   PDF Tlačiť E-mail

Pamätný odznak oslobodených politických väzňov a pozostalých po obetiach nacizmu

Československé vyznamenanie, ktoré vzniklo v roku 1946 na podnet Zväzu oslobodených politických väzňov. Cieľom bolo vytvoriť viditeľné a nositeľné ocenenie a pripomienku na dobu strávenú v nemeckých koncentračných táboroch a väzeniach. Začiatkom roku 1947 bolo vyznamenanie legalizované vyhláškou Ministerstva národnej obrany pod názvom „Pamětní kříž věrnosti“ neskôr premenovaný na „Kříž osvobozených politických vězňů“. Má tvar maltézskeho kríža s kruhovým medailónom, v ktorom sa nachádza malý československý znak obrúbený tŕňovým vencom.

 

 
Aktuálny predmet mesiaca 5/2016   PDF Tlačiť E-mail

Džbán z obdobia sťahovania národov

Hlinený džbán, ktorý sme vybrali za predmet mesiaca máj 2016,  našli robotníci pri ťažbe piesku v Trnovci nad Váhom, na polohe Remízka v roku 1952. Údajne ho vyzdvihli z kostrového hrobu. Následný archeologický výskum na tejto polohe v rokoch 1952 -1955 nepotvrdil prítomnosť ďalších hrobov z rovnakého obdobia. Boli však odkryté iné hroby zo staršieho ako i z oveľa mladšieho obdobia. Džbán sa dostal do zbierky Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch s množstvom ďalších deponovaných archeologických predmetov z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre v roku 1970.

 
Predmet mesiaca apríl 2016   PDF Tlačiť E-mail

Aktuálny predmet mesiaca 4/2016Uznesenie kráľovského súdu v Zlatých Moravciach číslo 4900 z 9. apríla 1882 o zápise zmeny majiteľa do pozemkovej knihy s kolkom v sume 15 grajciarov.

 
Aktuálny predmet mesiaca 3/2016   PDF Tlačiť E-mail

Pasca

Pasca je samočinné alebo človekom ovládané zariadenie na chytanie, zranenie alebo usmrtenie škodlivých, ale i úžitkových zvierat. Bola významnou časťou lovu od najstarších čias. Pasce mohli byť usmrcujúce alebo živolovné.

K najznámejším typom usmrcujúcich pascí patrili jamy s kolmi, pasce s padajúcim bremenom, slučky a železné pasce.

 
Aktuálny predmet mesiaca 2/2016   PDF Tlačiť E-mail

Avarské náušnice

Pre február 2016 sme vybrali ako predmet mesiaca šperk, ktorý zdobil telo svojej majiteľky pred viac ako 1200 rokmi. Ide o bronzové náušnice, ktoré sa našli v 50-tych rokoch minulého storočia pri archeologickom výskume avarského pohrebiska v Štúrove, v ženskom hrobe č. 91,   na polohe Vojenské cvičisko. V uvedenom hrobe sa nachádzali aj iné šperky. Pri obidvoch stranách lebky spomínanej ženy ležali okrem tohto páru náušníc aj dve ďalšie bronzové náušnice s kužeľovitými príveskami. Kolekciu náušníc dopĺňal ešte jeden pár, položený na hrudnom koši mŕtvej ženy. Na jej pravej ruke sa našiel prsteň a pod lebkou ležalo osem sklenených korálikov. Hrobový inventár dopĺňal železný nožík a hlinená nádoba. Ako milodar do hrobu bola vložená hydina.

 
Aktuálny predmet mesiaca 1/2016   PDF Tlačiť E-mail

MAĽOVANÝ AUTOPORTRÉT JÁN THAINA

Rukou Jána Thaina vzniklo mnoho autoportrétov, z ktorých väčšinou ide o kresby. Táto jeho podobizeň, ktorú vytvoril v roku 1920, teda vo svojich tridsiatich piatich rokoch, sa od predchádzajúcich autoportrétov líši v niekoľkých aspektoch. Je namaľovaná na plátno, je farebná, a na rozdiel od ostatných autoportrétov sa tu nezobrazuje sám. Po boku maliara  so štetcom v ruke stojí jeho múza, milovaná manželka Margitka, s ktorou v čase vzniku  maľby mal už aj trojročné dievčatko Margitku. Práve od nej - Margity  Thirringovej rod. Thainovej - sa múzeu podarilo získať toto  dielo do zbierkového fondu v roku 1971.