Aktuálny predmet mesiaca 2/2016 Tlačiť

Avarské náušnice

Pre február 2016 sme vybrali ako predmet mesiaca šperk, ktorý zdobil telo svojej majiteľky pred viac ako 1200 rokmi. Ide o bronzové náušnice, ktoré sa našli v 50-tych rokoch minulého storočia pri archeologickom výskume avarského pohrebiska v Štúrove, v ženskom hrobe č. 91,   na polohe Vojenské cvičisko. V uvedenom hrobe sa nachádzali aj iné šperky. Pri obidvoch stranách lebky spomínanej ženy ležali okrem tohto páru náušníc aj dve ďalšie bronzové náušnice s kužeľovitými príveskami. Kolekciu náušníc dopĺňal ešte jeden pár, položený na hrudnom koši mŕtvej ženy. Na jej pravej ruke sa našiel prsteň a pod lebkou ležalo osem sklenených korálikov. Hrobový inventár dopĺňal železný nožík a hlinená nádoba. Ako milodar do hrobu bola vložená hydina.

 

Dvojica náušníc, ktorú tu prezentujeme, bola vyhotovená z bronzového drôtu kruhového prierezu. Náušnice majú oválny tvar,  ich dolný koniec je vyformovaný do špirálovitého závesku. Na povrchu jednej z náušníc sú viditeľné stopy po zelenej patine. Priemer krúžku náušníc je      1,7 cm a ich celková dĺžka spolu s príveskom je 2,7 cm.

Náušnice možno rámcovo datovať na koniec 8. stor., čiže do neskorého avarského obdobia. Sú uložené v archeologickej zbierke múzea, kam sa dostali v rámci presunu archeologického materiálu z Archeologického ústavu slovenskej akadémie vied v Nitre v 70-tych rokoch minulého storočia.

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem