Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2017
Archív predmetov 2017
Aktuálny predmet mesiaca 12/2017   PDF Tlačiť E-mail

Džbánkovitá nádoba zo strednej doby bronzovej

Decembrovým predmetom mesiaca je hlinená džbánkovitá nádoba sivočiernej farby. Bola vyhotovená ručne, z hliny, s prímesou hrubozrnného piesku. Má vysoké, cylindrické, mierne odsadené hrdlo s roztvoreným ústím. Telo džbánku je baňaté a je osadené na nízkej, dutej kónickej nôžke. Má široké pásikové ucho, ktoré vystupuje nad okraj a končí na pleciach nádoby. Výška džbánku je 9 cm a priemer ústia dosahuje až 5 cm.

 
Aktuálny predmet mesiaca 11/2017   PDF Tlačiť E-mail

Svadobný hrniec

Jeseň je časom svadieb a preto za predmet mesiaca sme zvolili časovo vhodný – svadobný hlinený hrniec.

 
Predmet mesiaca 08/2017   PDF Tlačiť E-mail

Rad Slovenského národného povstania I. triedy

V zmysle nariadenia Slovenskej národnej rady č. 102/1945 Sb.n. SNR bol udeľovaný  osobám, ktoré sa výnimočným spôsobom zaslúžili o odboj, zúčastnili sa príprav na odboj i samotného odboja a národného povstania, alebo prejavili v ňom výnimočne úspešné veliteľské, organizačné alebo bojové, pri ktorých boli osobne vystavené nebezpečenstvu života alebo život obetovali. Rad má dve triedy a pamätnú medailu. Udeľovalo ho pôvodne Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, od 15. apríla 1948 prezident republiky.

 
Aktuálny predmet mesiaca 7/2017   PDF Tlačiť E-mail

ORNAMENT ZO ŽENSKÉHO KOŽUCHA Z NOVÝCH ZÁMKOV

Dokumentačná kresba Jána Thaina

Ornament, ktorý pre nás podľa originálu namaľoval a vďaka tomu aspoň v takejto podobe zachoval Ján Thain,  etnograf  a výtvarník, jeden zo zakladateľov novozámockého múzea, pochádza z kožucha, ktorý patril pani Domanizsovej z Nových Zámkov. Takto to aspoň figuruje na dokumentačnej kresbe J. Thaina, ktorá bola vyhotovená v prvej polovici 20. storočia.

 
Aktuálny predmet mesiaca 6/2017   PDF Tlačiť E-mail

Učiteľský zápisník Jána Thaina pre školský rok 1932/33

Učiteľský zápisník Ján Thaina, zakladateľa nášho múzea  sa dostal do našej zbierky  v roku 2015 ako darovaný predmet v sprievode ďalších troch jeho zápisníkov. Jeden z nich vám už bol predstavený ako predmet mesiaca. Z príležitosti konca školského roka vám priblížime ďalšiu.

 
Aktuálny predmet mesiaca 5/2017   PDF Tlačiť E-mail

Formy na predtlač výšivky

Formy na predtlač výšivky sa na našom území objavili koncom 19. storočia a ich použitie sa rozšírilo hlavne v medzivojnovom období, predovšetkým v mestskom a malomestskom prostredí.

 
Aktuálny predmet mesiaca 4/2017   PDF Tlačiť E-mail

Žehlička

História žehlenia je úzko spojená s históriou tkanín a šatstva. Kým na vyhladenie rovných kusov plátna ešte aj v 1. polovici 20. storočia používali drevené mangle, úprava šatstva potrebovala oveľa dôkladnejšiu starostlivosť.

Na hladenie šatstva sa spočiatku používali rôzne predmety – hladký kameň, kus mramoru, kravská čeľusť a pod. V starom Egypte používali žehličky z dreva a z kosti, ale i rozpálené bronzové platne. Vo vikingských hroboch sa našli sklenené hladidlá v tvare hríba. Za najstaršiu je  považovaná „žehlička“ pochádzajúca z Číny z doby dynastie Han (206 – 220 pred n. l.). Má panvicovitý tvar a rúčku zdobenú dračím motívom. Naplňovala sa pieskom a žeravými uhlíkmi.

 
Aktuálny predmet mesiaca 3/2017   PDF Tlačiť E-mail

 
Aktuálny predmet mesiaca 2/2017   PDF Tlačiť E-mail

Strieborná hviezda Radu 25. februára 1948

Rad 25. februára 1948 bol vytvorený vládnym nariadením zo dňa 8. februára 1949 pre občanov, „ktorí sa vynikajúcou mierou zaslúžili o dovŕšenie víťazstva ľudovej demokracie vo februárových dňoch roku 1948“ – teda tým, ktorí sa významnejšou mierou podieľali na komunistickom prevrate. Rad má tri stupne a okrem jednotlivých osôb mohol byť udelený aj vojenským, či nevojenským útvarom, skupinám osôb a symbolom. Udeľoval ho prezident republiky na návrh vlády. Autorom výtvarného návrhu bol medailér Otakar Španiel, razbu zabezpečovala spoločnosť Karnet-Kyselý, Praha.

 
Aktuálny predmet mesiaca 2/2017   PDF Tlačiť E-mail

Strieborná hviezda Radu 25. februára 1948

Rad 25. februára 1948 bol vytvorený vládnym nariadením zo dňa 8. februára 1949 pre občanov, „ktorí sa vynikajúcou mierou zaslúžili o dovŕšenie víťazstva ľudovej demokracie vo februárových dňoch roku 1948“ – teda tým, ktorí sa významnejšou mierou podieľali na komunistickom prevrate. Rad má tri stupne a okrem jednotlivých osôb mohol byť udelený aj vojenským, či nevojenským útvarom, skupinám osôb a symbolom. Udeľoval ho prezident republiky na návrh vlády. Autorom výtvarného návrhu bol medailér Otakar Španiel, razbu zabezpečovala spoločnosť Karnet-Kyselý, Praha.

Hviezda Radu 25. februára 1948 je päťramenná hviezda s hrotmi zakončenými guľôčkami, okolo ktorej šľahajú plamene. Ramená hviezdy sú vyložené červeným smaltom a uprostred je okrúhly strieborný medailón so zlatým lemovaním. Na líci medailónu je vyobrazená pravica držiaca zástavu a vavrínovú ratolesť, nad ktorou je nápis 25 UNOR 1948. Na rube je lipová ratolesť a nápisy REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ a VŮLE LIDU ZÁKONEM.

Strieborná medaila II. stupňa radu a bronzová medaila III. stupňa majú vyrazený totožný motív, ako medailón na hviezde I. stupňa.

Rad vystavený ako predmet mesiaca február 2017 nebol nikdy nikomu udelený, múzeum ho získalo do zbierky v roku 1964 priamo od prezidentskej kancelárie v Prahe.