Aktuálny predmet mesiaca 2/2017 Tlačiť

Strieborná hviezda Radu 25. februára 1948

Rad 25. februára 1948 bol vytvorený vládnym nariadením zo dňa 8. februára 1949 pre občanov, „ktorí sa vynikajúcou mierou zaslúžili o dovŕšenie víťazstva ľudovej demokracie vo februárových dňoch roku 1948“ – teda tým, ktorí sa významnejšou mierou podieľali na komunistickom prevrate. Rad má tri stupne a okrem jednotlivých osôb mohol byť udelený aj vojenským, či nevojenským útvarom, skupinám osôb a symbolom. Udeľoval ho prezident republiky na návrh vlády. Autorom výtvarného návrhu bol medailér Otakar Španiel, razbu zabezpečovala spoločnosť Karnet-Kyselý, Praha.

Hviezda Radu 25. februára 1948 je päťramenná hviezda s hrotmi zakončenými guľôčkami, okolo ktorej šľahajú plamene. Ramená hviezdy sú vyložené červeným smaltom a uprostred je okrúhly strieborný medailón so zlatým lemovaním. Na líci medailónu je vyobrazená pravica držiaca zástavu a vavrínovú ratolesť, nad ktorou je nápis 25 UNOR 1948. Na rube je lipová ratolesť a nápisy REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ a VŮLE LIDU ZÁKONEM.

Strieborná medaila II. stupňa radu a bronzová medaila III. stupňa majú vyrazený totožný motív, ako medailón na hviezde I. stupňa.

Rad vystavený ako predmet mesiaca február 2017 nebol nikdy nikomu udelený, múzeum ho získalo do zbierky v roku 1964 priamo od prezidentskej kancelárie v Prahe.

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem