Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2020
Archív predmetov 2020
Aktuálny predmet mesiaca 12/2020   PDF Tlačiť E-mail

Keltský náramok z Komjatíc

● Tehelňa J. Hrivnáka (1949-1950)

● mladšia doba železná (cca 340-300 p.n.l.)

● laténska kultúra

 

 
Aktuálny predmet mesiaca 10/2020   PDF Tlačiť E-mail

Amfora mohylovej kultúry zo Salky

● Zseller föld

● stredná doba bronzová (1400-1300 p.n.l.)

● karpatská mohylová kultúra

 
Aktuálny predmet mesiaca 9/2020   PDF Tlačiť E-mail

Hrdinské eposy a rozprávky Gergelya Czuczora

Gergely Czuczor bol významný maďarský básnik a jazykovedec, ktorý sa narodil pred 120 rokmi, dňa 17. decembra 1800 v Andovciach a zomrel 9. septembra 1966 v Pešti. Vstúpil do benediktínskeho rádu, kde vyštudoval filozofiu a teológiu, následne sa stal učiteľom a členom Uhorskej akadémie vied, ako aj literárnej Kisfaludiho spoločnosti. Ako autor viacerých balád a hrdinských eposov s vlasteneckou tematikou, zanechal významnú stopu v dejinách maďarskej národnej epiky.

 
Aktuálny predmet mesiaca 7/2020   PDF Tlačiť E-mail

Plastika diviaka z Nitrianskeho Hrádku

● Zámeček (1950-1960)

● staršia doba bronzová (cca 1700-1500 p.n.l.)

● maďarovská kultúra

Z areálu opevnenej osady zo záveru staršej doby bronzovej v Šuranoch, časť Nitriansky Hrádok - poloha Zámeček pochádza jedinečný nález naturalisticky stvárnenej zoomorfnej plastiky diviaka, ktorý dokladá prežívanie totemistických predstáv zakorenených v spiritualite človeka celé tisícročia. Zvieracia figúrka vymodelovaná  z jemnej sivočiernej hliny sa našla počas poslednej výskumnej sezóny pod vedením A. Točíka (Archeologický ústav SAV) v rokoch 1957-1960 v jednej z odpadových jám spolu s niekoľkými takmer kompletne zachovanými hlinenými džbánmi, zotletého dreva a množstvom kostí zvierat, medzi ktorými boli identifikované zvyšky svine domácej. Práve špecifický tvar jej tela dovoľuje zvážiť či, nemohlo ísť v tomto prípade skôr o zobrazenie domestikovaného druhu, tak ako to poznáme na príklade vzácneho nálezu z lokality Vatin (severovýchodné Srbsko). Plastiky domácich i divo žijúcich zvierat sú evidované tiež na iných súvekých sídliskách na Slovensku, pričom ich druhové zastúpenie (napr. hovädzí dobytok, kôň, ošípaná, pes, medveď) v podstate korešponduje aj s výsledkami archeozoologických analýz z daného obdobia.

 

 
Aktuálny predmet mesiaca 6/2020   PDF Tlačiť E-mail

Avarská opasková garnitúra z Nových Zámkov


● Tehelňa (1956)

● včasný stredovek (cca 750-800 n.l.)

● avarská kultúra

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2