Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2020
Archív predmetov 2020
Aktuálny predmet mesiaca 7/2020   PDF Tlačiť E-mail

Plastika diviaka z Nitrianskeho Hrádku

● Zámeček (1950-1960)

● staršia doba bronzová (cca 1700-1500 p.n.l.)

● maďarovská kultúra

Z areálu opevnenej osady zo záveru staršej doby bronzovej v Šuranoch, časť Nitriansky Hrádok - poloha Zámeček pochádza jedinečný nález naturalisticky stvárnenej zoomorfnej plastiky diviaka, ktorý dokladá prežívanie totemistických predstáv zakorenených v spiritualite človeka celé tisícročia. Zvieracia figúrka vymodelovaná  z jemnej sivočiernej hliny sa našla počas poslednej výskumnej sezóny pod vedením A. Točíka (Archeologický ústav SAV) v rokoch 1957-1960 v jednej z odpadových jám spolu s niekoľkými takmer kompletne zachovanými hlinenými džbánmi, zotletého dreva a množstvom kostí zvierat, medzi ktorými boli identifikované zvyšky svine domácej. Práve špecifický tvar jej tela dovoľuje zvážiť či, nemohlo ísť v tomto prípade skôr o zobrazenie domestikovaného druhu, tak ako to poznáme na príklade vzácneho nálezu z lokality Vatin (severovýchodné Srbsko). Plastiky domácich i divo žijúcich zvierat sú evidované tiež na iných súvekých sídliskách na Slovensku, pričom ich druhové zastúpenie (napr. hovädzí dobytok, kôň, ošípaná, pes, medveď) v podstate korešponduje aj s výsledkami archeozoologických analýz z daného obdobia.

 

 
Aktuálny predmet mesiaca 6/2020   PDF Tlačiť E-mail

Avarská opasková garnitúra z Nových Zámkov


● Tehelňa (1956)

● včasný stredovek (cca 750-800 n.l.)

● avarská kultúra

 
Predmet mesiaca máj 2020   PDF Tlačiť E-mail

Pamätná medaila k 30. výročiu oslobodenia

Dňa 26. apríla 1974 rozhodol Ústredný výbor Komunistickej strany Československa o založení pamätnej medaile s názvom „Pamětní medaile k 30. výročí národně osvobozeneckého boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou armádou“. Popri príslušníkoch domáceho a zahraničného odboja (s vylúčením západného zahraničného odboja!) sa medaila udeľovala aj jednotlivcom a kolektívom so zásluhami na budovaní ozbrojených síl a všestranný rozvoj socialistickej spoločnosti. V praxi to znamenalo, že bola udeľovaná i členom Ľudových milícií, funkcionárom a pracovníkom KSČ, orgánom a organizáciám Národného frontu, jednotlivcom a pracovným kolektívom. Táto ideologicky jednostranná vyhranenosť bola dôvodom, prečo bola medaila v roku 1990 zrušená a jej nosenie v rámci ozbrojených zložiek zakázané.

 
Predmet mesiaca 03/2020   PDF Tlačiť E-mail

Španielska automatická pištoľ Astra 300

Počiatky pištole Astra model 300 od firmy Astra Unceta y Cía SA (neskôr presťahovanej pod názvom Unceta y Compania SA do Guerniky) začínajú v roku 1923, kedy bola zavedená u španielskej väzenskej stráže. Väčšej známosti sa jej dostalo počas občianskej vojny, kedy sa stala štandardnou armádnou zbraňou. Používala muníciu kalibru 9x17mm, ktorá je pre vojenské účely relatívne slabá, preto jej neskoršie verzie Astra 400, hlavne na nemeckú objednávku vytvorená Astra 600 už používali výkonnejšiu muníciu, hoci podobne ako ich predchodca, nemajú uzatvorený záver.

 
Predmet mesiaca 2/2020   PDF Tlačiť E-mail

Pozvánka

na

Rozprávkový ples

Novozámockého športového spolku (ÉSE)

 

na 22. február 1936

 

 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem