Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2021
Archív predmetov 2021
Aktuálny predmet mesiaca 12/2021   PDF Tlačiť E-mail

VIANOČNÝ DARČEK PRE PÁTRA ENGELBERTA

Za predmet mesiaca december si Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch zvolil zbierkový predmet – fotografiu jedného vianočného darčeka. Dostal ho v roku 1934 františkánsky brat novozámockého františkánskeho kláštora páter Engelbert ako vianočný dar od novozámockého Katolíckeho Priemyselného Skautského Spolku, ktorý si ho sám vyhotovil.

Páter Engelbert – občianskym menom Ľudovít Bartalos – sa narodil 24. septembra 1904 v Jelke. V roku 1929 bol vysvätený za kňaza a ešte v tom roku sa dostal do Nových Zámkov. Bol vynikajúcim rečníkom, ktorého rýchlo preslávili jeho legendárne kázne. V našom meste pôsobil päť rokov.

 
Aktuálny predmet mesiaca 11/2021   PDF Tlačiť E-mail

Letový denník Štefana Fontu

Po rozbití Československa, ako aj následnom vypuknutí svetovej vojny, smerovalo rôznymi trasami mnoho mladých mužov na Západ, aby sa pripojili k zahraničnému odboju. Jedným z nich bol aj Štefan Fonta, narodený v roku 1922 v Slatinských Doloch (dnes Solotvina v Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny).

 
Aktuálny predmet mesiaca 10/2021   PDF Tlačiť E-mail

Avarské opaskové nákončie zo Štúrova

V 30. rokoch minulého storočia bolo v priestore vojenského cvičiska rozprestierajúceho sa severne od Štúrova smerom k obci Nána porušených niekoľko hrobov zo 7.–8. storočia, z ktorých sa zachránilo zopár hlinených nádob. Následne v rokoch 1956–1957 uskutočnil Archeologický ústav SAV v Nitre pod vedením A. Točíka a E. Rejholca rozsiahly záchranný výskum, počas ktorého bolo odkrytých spolu 280 včasnostredovekých hrobov, z toho 10 jazdeckých. Tie boli súčasťou pohrebiska ležiaceho na terase zaniknutého ramena rieky Hron vlievajúceho sa do Dunaja. Ide o obdobie charakterizované koexistenciou miestneho slovanského obyvateľstva s pôvodne kočovným etnikom Avarov, ktorých kmeňový zväz si krátko po vpáde do Karpatskej kotliny v roku 567 podmanil takmer celé jej rozľahlé územie.

 
Predmet mesiaca august 2021   PDF Tlačiť E-mail

Novozámockí terciári

Predmetom mesiaca august 2021 je fotografia novozámockých príslušníkov Tretieho rádu Františkánov (tzv. terciárov) v spoločnosti pátra Engelberta na dnes už neexistujúcom vonkajšom dvore františkánskeho kláštora.

 
Aktuálny predmet mesiaca 07/2021   PDF Tlačiť E-mail

 

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 2