Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2012
Archív predmetov 2012
Predmet mesiaca 1/2012   PDF Tlačiť E-mail

Pozvánka na fašiangový večierok

Sviatkom Troch kráľov (6. január) sa končí prvý – vianočný – sviatočný okruh cirkevného roka. Nasleduje obdobie radosti a veselosti – obdobie fašiangu. Organizujú sa hlučné zrazy, zábavy, maškarné bály. Podniky a spolky sa pretekajú v usporadúvaní fašiangových plesov.

Nebolo tomu inak ani v minulosti. Všetko sa nieslo v duchu hojnosti, veď od ďalšieho obdobia sviatočnej radosti, uvoľnenosti a rozptýlenia delila človeka dlhá doba pôstu. Voľnejšia atmosféra fašiangov mala v živote pobožného človeka svoje opodstatnenie. Navyše, plesová sezóna bola skvelou príležitosťou najmä pre mladých ako nadviazať novú známosť, či vytvoriť si vážny vzťah pod dohľadom spoločnosti.

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca 2/2012   PDF Tlačiť E-mail

Ľavoručná dýka zo 17. storočia


Už v 15. storočí sa sporadicky objavuje na území Španielska a Francúzska fenomén šermiarskych súbojov. S ich rozmachom v priebehu nasledujúceho storočia sa objavuje ľavoručná dýka, ako párová zbraň k rapieru alebo kordu, ktorá, držaná v ľavej ruke v palcovej polohe, dopĺňala akcie dlhšej zbrane viazaním súperovej zbrane. Oproti starším priečkovým dýkam mali ľavoručné dýky dlhšiu záštitu (či už rovnú alebo prehnutú) a jemnejšie spracovanie. Najslávnejšie sú španielske ľavoručné dýky z prelomu 16. a 17. storočia so dlhými priečkovými záštitami doplnenými širokým záštitným listom. Na čepeli, blízko ricassa (neobrúsenej časti čepele pod záštitou) boli často rôzne výrezy a výstupky slúžiace na zachytenie a zlomenie protivníkovej čepele.

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca 3 / 2012   PDF Tlačiť E-mail

Prilba 35M/A maďarskej protileteckej ochrany

Prilba 35M/A maďarskej protileteckej ochranyRozvoj vojenského letectva a vznik teórií o bombardéroch, ako prostriedku na dosiahnutie víťazstva skrze zničenia strategických cieľov v zázemí (a nielen ich), nastolili otázku, ako týmto novým hrozbám čeliť. Vnikla koncepcia vytvorenia inštitúcie protileteckej ochrany ako civilného partnera vojenskej protivzdušnej obrany, ktorej úlohami by bola výstraha, prevencia, budovanie siete krytov a pomoc pri odstraňovaní škôd. Napr. v Československu sa spontánne vzniknuté dobrovoľné organizácie zlúčili do civilnej protileteckej ochrany zákonom č. 82 z 11. apríla 1935 o ochrane a obrane proti leteckým útokom.

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca 4 / 2012   PDF Tlačiť E-mail

Jednodielna fajka holandského typu

Jednodielna fajka holandského typu

V roku 1966 Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch získalo darom od Júliusa Vágovitsa unikátny zbierkový predmet. Jednalo sa o jednodielnu fajku holandského typu s krátkou trúbeľkou (pipasárom). Do minulého roku bola táto fajka nedocenená a nebola jej venovaná dostatočná pozornosť. Vlastne sa ani nevedelo, že patrí k fajkám holandského typu, ktoré sú známe z územia Slovenska iba v malom počte.

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca 5 / 2012   PDF Tlačiť E-mail

Praslica – dar lásky

Praslica

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca 6 / 2012   PDF Tlačiť E-mail

Prvé platidlo Československej republiky

Prvé platidlo Československej republikyPrvé platidlo Československej republiky

Bankovka v hodnote 100 korún ( Száz korona/ Hundert Kronen) z roku 1912 sa do obehu dostala pred 100 rokmi. Najprv sa používala ako platidlo Rakúsko – Uhorskej monarchie, po jej rozpade sa istý čas používala ešte aj v nástupníckych štátoch. V obehu bola takmer desať rokov, od 13. decembra 1912 do 30. septembra 1922. Jej zvláštnosťou je, že jednu stranu má uhorskú a druhú rakúsku.

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca 7 / 2012   PDF Tlačiť E-mail

Hlinená turecká fajka


V 60. rokoch minulého storočia archeologický zbierkový fond múzea obohatil väčší súbor rôznych typov keramických fajok, ktoré nám daroval amatérsky zberateľ Július Vágovits. Medzi nimi sa nachádzalo veľké množstvo fajok tureckej proveniencie. Turecké fajky sa delia na dva veľké okruhy. Do prvého patria najbežnejšie exempláre – nezdobené červené fajky a do druhého zdobené fajky s rôzne tvarovanou hlavičkou a krkom bielej, sivobielej, sivej a tehlovočervenej farby, niekedy žlto, žltohnedo alebo zeleno glazovaným povrchom.

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca 8/2012   PDF Tlačiť E-mail

Pôrodná stolička

Predmetom mesiaca august je unikátny predmet – pôrodná stolička z 19. storočia.

Je to nízka, trojnohá drevená stolička s polkruhovitým sedadlom, do ktorého sú šikmo vsadené palicové nohy. Operadlo je ohnuté do tvaru písmena „V“. Sedadlo je spojené s operadlom štyrmi začapovanými, mierne profilovanými stĺpikmi. Na oboch koncoch operadla sú vytvorené zárezy pre palce rúk, ktoré slúžili na lepšie zapretie sa rodičky. Celá stolička je vyhotovená z tvrdého dreva, pochádza z dielne neznámeho dedinského stolára. Používala sa pri pôrodoch v domácom prostredí koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca 9/2012   PDF Tlačiť E-mail

Fajka čibukovitého typu

Fajka čibukovitého typuV 19. a prvej polovici 20. storočia hlinené fajky z banskoštiavnických dielní tzv. štiavničky mali dobré meno nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Najväčší úspech z nich dosiahla fajkárska dielňa Karola Zachara, ktorá vyrábala veľmi kvalitné a druhovo rozmanité fajky. Aj náš exemplár -vystavený ako predmet mesiaca, ktorý múzeu darovala pani Švecová z Nových Zámkov, pochádza z jeho dielne. V súčasnosti je tento predmet zaradený do archeologického zbierkového fondu múzea.

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca 10/2012   PDF Tlačiť E-mail

Miniatúrne cestovné hodiny Henry Capt Geneve

Miniatúrne cestovné hodiny Henry Capt GeneveCestovné hodiny, ktoré sa do zbierok nášho múzea dostali v roku 1968, sa dlhé desaťročia skrývali bez povšimnutia nielen vo svojom puzdre, ale aj v temnej hĺbke depozitára. Do múzea sa dostali z Domu dôchodcov v Kováčove, kde roku 1967 pravdepodobne zomrela ich posledná majiteľka pani Anna Thuranská - vdova po hlavnom slúžnom Štúrova - ktorá bola šľachtického pôvodu. Toto je zatiaľ posledná stopa k odhaleniu záhadnej cesty hodiniek preslávenej švajčiarskej firmy do našich končín.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 11/2012   PDF Tlačiť E-mail

Jednoranná pechotná puška Berdan II

Jednoranná pechotná puška Berdan II

V septembri 1870 bola v ruskej armáde zavedená jednoranná, zadom nabíjaná, puška s odsúvateľným valcovým záverom, označená ako „Pěchotnaja vintovka sistěmy Berdana obrazec 1870 goda“, všeobecne nazývaná Berdan II. Podobne ako jej predchodkyňa, ktorá mala nepraktický odklopný uzáver, bola konštrukciou amerického plukovníka Hirama Berdana. Jej prvých 100 prototypov bolo vyrobených v roku 1869 v USA, ďalších 30 000 kusov bolo v rokoch 1870 – 1873 uzrelo svetlo sveta v Birminghame v Anglicku (z dôvodu nedostatku potrebného strojového vybavenia v Rusku) a následne bola výroba presunutá do závodov v Tulle, Ižnevsku a Sestroreku, kde bolo v rokoch 1874-1892 vyrobených viac než 3 milióny kusov týchto pušiek v 4 variantoch – pechotná, dragúnska, kozácka a karabína.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 12/2012   PDF Tlačiť E-mail

Vianočné darčeky

Vianočné darčeky

Predmetmi mesiaca december 2012 v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch sa stali staré vianočné darčeky. Vianočné darčeky sú v našej kultúre pomerne novým prvkom. Začiatkom 20. storočia sa na Vianoce neobdarovávali rodinní príslušníci, ale cudzí ľudia – obecní pastieri, „betlehemci“ a pod oknami spievajúce a vinšujúce deti.

Čítať celý článok...