Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2014
Archív predmetov 2014
Aktuálny predmet mesiaca 1/2014   PDF Tlačiť E-mail

STOROČNÁ BANKOVKA

„50 KORÚN RAKÚSKO–UHORSKEJ MONARCHIE“

/FÜNFZIG KRONEN/ ÖTVEN KORONA

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 2/2014   PDF Tlačiť E-mail

Aktuálny predmet mesiaca

Hlinená pintadera

Pri archeologickom výskume v areáli ZŠ v Bešeňove v roku 1995 sa podarilo nájsť bývalému pracovníkovi múzea Tiborovi Pálinkásovi pri odkrývaní objektu č. 11 ojedinelý artefakt. Bolo to pečatidlo, v archeologickej terminológii známe pod názvom pintadera, čo je odvodené zo španielskeho slova „pintar“ – maľovať.

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca 3/2014   PDF Tlačiť E-mail

Porcelánová súprava MDŽ Elektrosvit

V roku 1950 zanikla v Nových Zámkoch garbiarska tradícia a dovtedajšia továreň spracovania kože sa stala závodom skupiny Elektrosvit, čo znamenalo preorientovať sa na strojársku výrobu. V roku 1961 bol vytvorený národný podnik Elektrosvit Nové Zámky.

Čítať celý článok...
 
Predmet mesiaca apríl 2014   PDF Tlačiť E-mail

Nástenný kríž s korpusom – „krucifix“

Kríž je najznámejším a najvýznamnejším symbolom kresťanstva. Ako kresťanský symbol sa začal šíriť len koncom 4. storočia, po vláde rímskeho cisára Konštantína Veľkého. Vyvinul sa do rôznych podôb (napr. latinský kríž s predĺženou osou, rovnoramenný grécky kríž, dvojramenný apoštolský kríž, kríž sv. Antona v tvare X, kríž sv. Ondreja v tvare T, atď.).

Kríž sa skladá zo zvislého a horizontálneho brvna. Horizontálne ramená stelesňujú pozemskosť (spojenie ľudí na zemi) a vertikálne božskosť (spojenie zeme s nebesami, človeka s Bohom, ale i s peklom). Spočiatku sa zdobili drahokamami alebo rôznym rastlinným ornamentom.

Kríže s korpusom – s podobou ukrižovaného Krista sa rozšírili počas stredoveku. Nástenné závesné krucifixy v katolíckych domácnostiach sa objavili až v 18. storočí.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 5/2014   PDF Tlačiť E-mail

Aktuálny predmet mesiaca

GUĽA DO DELA

Delová guľa je delostreleckým nábojom , ktorý sa používa do dela. Jej používanie bolo úzko späté s využitím diel vo vojenských stretnutiach . História delových gúľ teda ide ruka v ruke s vývojom delostrelectva ako vojenskej jednotky, ktorá sa v dejinách uhorského vojenstva objavuje už v 14. storočí, počas vlády Ľudovíta I. z Anjou (1342-1382).Delá sa však na bojisku stávajú samozrejmosťou až za vlády Žigmunda Luxemburského (1387 -1437).

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 6/2014   PDF Tlačiť E-mail

Kostená hracia kocka

Hracia kocka má tvar hexaéderu s rovnými hranami. Na každej jej strane sú vyryté malé guľaté jamky rôzneho počtu, ktoré označujú čísla od 1 po 6. Čísla na jednotlivých stranách sú rozmiestnené tak, že ich súčet na protiľahlých stranách je vždy sedem. Kocka bola ručne vyrobená z kosti. Jej rozmery sú 1x1x1 cm.

Predmet pochádza zo Štúrova, z avarského hrobu 39. Pravdepodobne ide o mužský hrob, v ktorom mŕtvy ležal vo vystretej polohe na chrbte s rukami zohnutými v lakťoch. Hracia kocka sa nachádzala pri pravej stehennej kosti. Majiteľ ju pravdepodobne nosil vo vrecúšku z organického materiálu, ktoré sa ale nezachovalo.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 7/2014   PDF Tlačiť E-mail

Krčah na vodu

Krčah na vodu je baňatá hlinená nádoba s úzkym hrdlom a dutým uškom, prispôsobeným na prevod vody. Ústie je predelené hlinenou riečičkou, cez ktorú sa doň nalieva voda. V strede ucha sa nachádza vyčnievajúci otvor, tzv. „cecík“, cez ktorý sa pije voda. Vo vnútri nádoby sa nachádza hlinená guľôčka, ktorá pri pohybe a dvíhaní hrkoce – pričom mieša vodu a zabraňuje usádzaniu vodného kameňa.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 8/2014   PDF Tlačiť E-mail

Aktuálny predmet mesiaca

Hlinená avarská nádoba

Hrncovitá nádoba súdkovitého tvaru bola vyhotovená z hliny s prímesou hrubozrnného piesku a drobných kamienkov. Vonkajšia strana hrnca a vnútorná strana jeho ústia sú potiahnuté jemnou hlinkou. Má sivohnedú farbu a jej povrch je miestami pokrytý čiernymi fľakmi. Zo zúženého hrdla vychádza lievikovite rozšírené ústie ukončené šikmo zrezaným okrajom. Vnútornú stranu jej ústia pod okrajom zdobí zväzok rytých viacnásobných hustých vlnoviek. Telo nádoby je zdobené taktiež zväzkami viacnásobných, ale už voľnejších vlnoviek, ktoré špirálovite obtáčajú okolo jej osy od pliec až po dolnú tretinu brucha. Nádoba má rovné dno bez hrnčiarskej značky. Bola zhotovená na kruhu a patrí do okruhu podunajskej keramiky.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 9/2014   PDF Tlačiť E-mail

Aktuálny predmet mesiacaTaliansky šrapnel z 1. svetovej vojny

Pred 100 rokmi vypukla vojna, ktorá sa priebehu týždňa rozrástla v celosvetový konflikt. Zakrátko bolo zrejmé, že predstavy o krátkej vojne sú nereálne a obe stany začali hľadať nových spojencov, ktorí by zvrátili patovú situáciu na ich stranu. Dohodovým mocnostiam sa ako prvé podarilo presvedčiť Taliansko, pôvodne spojenca Ústredných mocností, ktoré od začiatku videlo vo vojne možnosť získať od Rakúsko-Uhorskej monarchie aj posledné zvyšky Talianmi obývaných území. Začali sa rokovania s oboma stranami o to, kto prisľúbi viac. Za prísľub Dalmácie, Tirolska a Istrie vypovedalo Taliansko dňa 23. mája 1915 vojnu svojim niekdajším spojencom. Taliansky vpád zastavila Rakúsko-Uhorská armáda v údolí rieky Soča (Isonzo) a v Alpách.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 10/2014   PDF Tlačiť E-mail

TURECKÁ ZÁSTAVA UKORISTENÁ PRI OSLOBODENÍ NOVÝCH ZÁMKOV

Medirytina:

TURECKÁ ZÁSTAVA UKORISTENÁ PRI OSLOBODENÍ NOVÝCH ZÁMKOV

Predmet mesiaca október 2014 približuje návštevníkom tureckú zástavu, ktorá bola ukoristená pri oslobodení Nových Zámkov spod tureckej nadvlády. Udialo sa to dňa 19. augusta 1685, počas generálneho útoku cisárskych vojsk na Osmanmi okupovanú pevnosť.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 11/2014   PDF Tlačiť E-mail

Tekvica na ťahanie vína

Predmetom mesiaca november – v období nového vína – je tekvica na ťahanie vína. Má rôzne lokálne názvy: héber, hevar, hevér, hevír, koštýr, koštúr, ťaháč, lopov, atď. Je to násoska, ktorá slúži na ťahanie vína zo suda.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 12/2014   PDF Tlačiť E-mail

Šabľa M1940 pre maďarských peších žandárov

Slovo žandár označuje príslušníka poriadkových síl vojenského charakteru, ktoré ako prvé vznikli v revolučnom Francúzku. Vychádza z francúzskeho slova gendarmerie, označujúceho ozbrojencov. Na našom území sa prvýkrát objavilo Cisárske žandárstvo (k.k. Gendarmerie, Császári Zsandárság) v čase Bachovho absolutizmu v roku 1849. Po Rakúsko-uhorskom vyrovnaní bolo žandárstvo v Uhorsku zrušené.

Čítať celý článok...