Skip to content
úzka obrazovka

široká obrazovka

Increase font size

Decrease font size

Default font size

prednastavená farba ružová farba zelená farba červená farba

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár 

Nachádzate sa tu: Úvod | Predmet mesiaca | Archív predmetov 2015
Archív predmetov 2015
Aktuálny predmet mesiaca 1/2015   PDF Tlačiť E-mail

Hlinený praslen

Za predmet mesiaca január sme vybrali artefakt, ktorý ľudia, hlavne ženy, používali už od mladšej doby kamennej. Ide o hlinený praslen. Využíval sa pri pradení priadze, z ktorej ženy tkali textilné látky. Prasleny mohli mať rôzne tvary (kužeľovitý, dvojkónický, kotúčovitý atď.) a veľkosti. Ich spoločným znakom bol kruhový otvor v strede predmetu. Vyrábali ich ručne z hliny.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 2/2015   PDF Tlačiť E-mail

Dvojačky

Predmetom mesiaca február je dvojdielny obedár, ľudovo zv. „dvojačky“ alebo „párničky“.

Sú to dva menšie hlinené hrnce so spoločným okrúhlym uchom - držadlom, zlepené na bruchu a na ústí. Sú glazúrované – zvonka poliate modrou, zvnútra bielou glazúrou. Pod hrdlom sú zdobené dvomi tenkými rytými pásikmi. Objem jednotlivých nádob je 1 liter.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 3/2015   PDF Tlačiť E-mail

KRESLENÝ AUTOPORTRÉT JÁNA THAINA

Predmetom mesiaca marec 2015 sa stal najosobnejší predmet ročnej spomienkovej výstavy, ktorý bude sprevádzať návštevníkov počas roka Jána Thaina v novozámockom múzeu – kreslený autoportrét zakladateľa a prvého riaditeľa novozámockého múzea, ktoré sa do zbierky múzea dostal kúpou v roku 1991.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 4/2015   PDF Tlačiť E-mail

Pozvánka na výstavu Jána Thaina

Pozvánka z roku 1931 pozýva záujemcov na výstavu obrazov akademického maliara Jána Thaina, toho času už profesora reálneho gymnázia v Nových Zámkoch, do priestorov štátneho reálneho gymnázia, teda jeho vlastného pracoviska. Otvorenie tzv. „jarnej“ výstavy padlo na kvetnú nedeľu, uskutočnilo sa o 11. hodine dňa 29. marca roku 1931.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 5/2015   PDF Tlačiť E-mail

Kresby Jána Thaina

Ľudovej kultúre v prvom novozámockom múzeu sa venoval Ján Thain. Ako prvý etnograf múzea vybudoval krásnu a bohatú národopisnú zbierku (väčšinu tvorila jeho súkromná zbierka), ktorá sa, žiaľ, 14. marca 1945 stala obeťou kobercového bombardovania Nových Zámkov. Našťastie, zachovali sa jeho dokumentačné kresby, na ktorých zachytil ľudovú kultúru, predovšetkým ľudové staviteľstvo širokého okolia a takto zvečnil obrovské, dnes už nejestvujúce, nenahraditeľné hodnoty pre nasledujúce generácie. Z veľkého počtu týchto kresieb ako predmety mesiaca máj predstavíme tri – dokumentujúce tri najdôležitejšie miesta pobytu človeka na tejto zemi.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 6/2015   PDF Tlačiť E-mail

Z korešpondencie Jána Thaina

V prípade známych osobností je vždy zaujímavé, ak sa nám podarí nahliadnuť do ich užšieho, osobnejšieho životného príbehu, ktorý nie je pre bežného smrteľníka dostupný. Dozvedieť niečo zatiaľ nepoznané o živote vysokopostavených a slávnych ľudí nás bude lákať vždy, a to nás niekedy nabáda k aj nahliadnutiu do ich súkromnej korešpondencie.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 7/2015   PDF Tlačiť E-mail

Zdobený hlinený džbán

Júlovým predmetom mesiaca je hlinený tenkostenný džbán čiernej farby. Bol vyhotovený ručne, z jemne plavenej hliny. Má vysoké, lievikovite roztvorené asymetrické hrdlo s von vyhnutým ústím. Baňaté telo má najväčšie vydutie v strede jeho výšky. Dno je zaoblené s konkávnou jamkou v strede. Z okraja džbánu vychádza pásikové ucho, ktoré končí na pleciach nádoby. Výška džbánu je 7,80 cm, priemer ústia dosahuje 7,50 cm.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 8/2015   PDF Tlačiť E-mail

Orezávač cigár v podobe 37 mm strely

Orezávač cigár je mechanické zariadenie slúžiace k rovnomernému odrezaniu čapičky, ktorou býva zakončený jeden koniec ručne balených cigár. Rovnomerné odrezanie čapičky pomocou tohto zariadenia napomáha správnemu horeniu cigary. Prvé takéto zariadenia sa začali objavovať na začiatku druhej polovice 19. storočia.

 

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 9/2015   PDF Tlačiť E-mail

Učiteľský zápisník Jána Thaina na rok 1918/1919

Pri príležitosti začiatku nového školského roka, ako aj „Roka Jána Thaina“ v novozámockom múzeu, je predmetom mesiaca september 2015 učiteľský zápisník Jána Thaina za školský rok 1918/1919, ktorý dostalo múzeum, spolu s ďalšími Thainovými zápisníkmi, darom minulý mesiac.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 10/2015   PDF Tlačiť E-mail

Dvojdielna hlinená fajka tureckého typu

Za októbrový predmet mesiaca sme vybrali hlinenú fajku tureckého typu, ktorá sa dostala do zbierky múzea ako dar od Júliusa Vágovitsa. V súčasnosti sa nachádza v archeologickej zbierke a patrí medzi najkrajšie turecké fajky na Slovensku.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 11/2015   PDF Tlačiť E-mail

Rumunský samopal Orita M 1941

Samopal Orita je jedným z výsledkov dlhodobej spolupráce rumunskej zbrojovky C. M. Cugir s československou Zbrojovkou Brno. Konštrukčný tým kapitána Vasilea Oritu, ktorého členmi boli aj Leopold Jašek a Nicolae Sterca, začal pracovať na projekte domáceho samopalu pre Rumunskú kráľovskú armádu v roku 1938. Cieľom projektu bolo zníženie závislosti rumunskej armády od importovaných samopalov nemeckej a talianskej výroby. Začiatkom roku 1941 už prototyp úspešne prešiel skúškami a bol zavedený do výzbroje. Prvé samopaly sa do rúk rumunských vojakov dostali v roku 1943.

Čítať celý článok...
 
Aktuálny predmet mesiaca 12/2015   PDF Tlačiť E-mail

Ako sa dá namaľovať vianočná pieseň „Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa!“? Tento motív Vám, ctení milovníci historických artefaktov predstavujeme ako predmet mesiaca v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch. Prichádzajú najkrajšie sviatky roka a tak z jeho depozitu sme pre Vás vybrali maľbu z konca 19. storočia.

Čítať celý článok...