Aktuálny predmet mesiaca 4/2015 Tlačiť

Pozvánka na výstavu Jána Thaina

Pozvánka z roku 1931 pozýva záujemcov na výstavu obrazov akademického maliara Jána Thaina, toho času už profesora reálneho gymnázia v Nových Zámkoch, do priestorov štátneho reálneho gymnázia, teda jeho vlastného pracoviska. Otvorenie tzv. „jarnej“ výstavy padlo na kvetnú nedeľu, uskutočnilo sa o 11. hodine dňa 29. marca roku 1931.

Výstavu otvoril okresný náčelník Štefan Šándor. Výstava, ktorá oboznámila návštevníkov s tvorbou Jána Thaina, nemala dlhé trvanie, obecenstvo malo len 9 dní na to, aby si pozrelo jeho diela, z ktorého samotná pozvánka vyzdvihla a uviedla zopár zaujímavostí, akými boli napríklad portrét prezidenta Masaryka v životnej veľkosti alebo - ako pozvánka uvádza - „ utešené krajinky zo Slovenska“ a iné figurálne veci. Pozvánka je dvojjazyčná, informuje záujemcov o dianí tak slovenskom ako i v maďarskom jazyku.

Výstava nebola v živote akademického maliara nezvyčajná, keďže umelec svoje diela pravidelne a dosť často vystavoval už od 10. rokov 20. storočia, a to skoro každý druhý rok. Zúčastnil sa na mnohých zahraničných výstavách a získal mnoho ocenení. Jeho talent sa najmarkantnejšie uplatnil, keď tvoril akvarely, na ktorých zvečnil rôzne podoby a atmosféry prírody a malomestského života, a vďaka výstave sa obecenstvo oboznámilo s umeleckým odzrkadlením novozámockého života.

 

Tento web používa známe „koláčiky“ (súbory cookies).
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem